Spadek i prawo spadkowe: pomoc prawna – Lubin

Kancelaria Adwokacka Grzegorza Buby od 2005 roku świadczy pomoc prawną w zakresie spadków i prawa spadkowego. Świadczone usługi obejmują zarówno reprezentację Klientów przed sądem i organami administracji publicznej, jak i udzielanie porad prawnych. Oferta kierowana jest zarówno do osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw.

Prawo spadkowe to jedna z gałęzi prawa cywilnego określająca zasady nabywania praw i obowiązków majątkowych po śmierci osoby będącej ich podmiotem. Jego zastosowanie pozwala na podjęcie czynności niezbędnych w przypadku nabycia, podziału bądź odrzucenia spadku. Obecnie wyróżniamy trzy rodzaje usług w zakresie spadków. Są to postępowania procesowe, nieprocesowe i porady prawne. W zależności od rodzaju postępowania spadkowego zastosowanie znajdują odrębne przepisy prawne. Kancelaria Adwokacka Grzegorza Buby specjalizuje się w kwestiach związanych ze stwierdzeniem nabycia lub odrzucenia spadku oraz podziałem majątku po zmarłym.

Postępowanie spadkowe w trybie procesowym

W postępowaniu spadkowym procesowym rozpoznawane są sprawy o:

 • wydziedziczenie,
 • zachowek,
 • wyłączenie małżonka,
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego,
 • zapłatę długu spadkowego,
 • zmniejszenie lub zwiększenie zapisu.

Postępowanie spadkowe w trybie nieprocesowym

W postępowaniu spadkowym w trybie nieprocesowym rozpoznawane są sprawy o:

 • ogłoszenie i otwarcie testamentu,
 • zawiadomienie o testamencie ustnym,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • zmiana stwierdzenia nabycia spadku,
 • zabezpieczenie spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego,
 • dział spadku (także z działem majątku wspólnego),
 • spis inwentarza,
 • przyjęcie spadku (wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza),
 • odrzucenie spadku.

Porady prawne w zakresie spadków

W Kancelarii adwokackiej Grzegorza Buby można zasięgnąć porady prawnej z zakresu prawa spadkowego i wszelkich zagadnień związanych z dziedziczeniem.
Udzielamy porad prawnych z zakresu:

 • doradztwa podatkowego,
 • prawa do zachowku,
 • wydziedziczenia,
 • unieważnienia testamentu,
 • sporządzenia testamentu,
 • dziedziczenia ustawowe,
 • dziedziczenia długów.

Usługi w zakresie spadków (a także podziału majątku) świadczymy na terenie Głogowa, Lubina i Polkowic. Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia w tej gałęzi prawa, zapraszamy do kontaktu.