Rozwód i sprawy rodzinne

Decyzja o rozwodzie jest jedną z najtrudniejszych jaką muszą podjąć osoby dorosłe. Najczęściej jest to doświadczenie bolesne, długotrwałe i bardzo stresujące. W poniższym wpisie omawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące rozwodu.

Pozew rozwodowy

W postępowaniu rozwodowym występują dwie strony: powód i pozwany. Powód to osoba wnosząca o rozwód, a pozwany to małżonek, z którym powód chce się rozwieść. O rozwodach orzekają sądy okręgowe odpowiednie dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania stron (jeżeli nie da się określić tego miejsca, pozew należy wnieść w ostatnim miejscu zamieszkania powoda). Pozew rozwodowy powinien zawierać dokładne żądania powoda. Ważne jest to, aby podać z czyjej winy nastąpiło przerwanie więzi. Istnieje możliwość nieorzekania o winie, jednak w praktyce jest to jeden z najrzadziej spotykanych pozwów. Dodatkowo można powołać świadków. Należy jednak dokładnie opisać okoliczności z jakimi związane są ich zeznania. Najczęściej są to świadkowie potwierdzający rozpad małżeństwa, np. świadkowie przemocy domowej lub zdrady.

Opieka nad dziećmi

W dalszej kolejności sąd analizuje sytuację majątkową małżonków, a także sytuację prawną małoletnich (jeżeli małżeństwo posiada potomstwo). Zgodnie z postanowieniami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego już podczas rozprawy rozwodowej sąd orzeka o władzy rodzicielskiej. W praktyce orzeczenie to dotyczy powierzenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców. Niejednokrotnie zdarza się, że dwoje rodziców ubiega się o władze rodzicielską jednocześnie. W takiej sytuacji sąd bada sytuację rodzinną rodziców. Dokładnej analizie podlega stan majątkowy, zdrowotny i psychologiczny obu stron. Podejmując decyzję sąd ma na uwadze przede wszystkim dobro dziecka. Na tym etapie sąd ustala stosowne alimenty.

Wspólnota majątkowa

Większość małżonków w Polsce łączy wspólnota majątkowa, która ustaje w chwili rozwodu. Nie oznacza to jednak, że majątek przestaje być wspólny. W rzeczywistości każdy z małżonków posiada 50% majątku. W praktyce wygląda to tak, że jeden z małżonków nie może podjąć decyzji o sprzedaży mieszkania, samochodu lub innych dóbr. Aby móc samodzielnie zarządzać majątkiem, potrzebny jest jego podział. Podziału majątku można dokonać dobrowolnie lub za pośrednictwem sądu.

Wsparcie adwokata

Wsparcie adwokata będzie cenne na każdym etapie rozwodu. Dzięki temu unikniemy czasochłonnych i niekiedy kosztownych pomyłek. Najczęściej są to źle wypełnione wnioski, brak wystarczającej dokumentacji prawnej i błędnie określone żądania. Adwokat reprezentuje strony przed sądem. Strony dysponujące prawnikiem nie muszą być obecne na sali rozpraw (pomijając przesłuchanie stron przez sąd).

Jeżeli interesuje Państwa wsparcie w zakresie rozwodu, zapraszamy do kontaktu.

Usługi realizujemy na terenie Głogowa, Polkowic, Lubina i innych miejscowości.

Prosimy o telefon lub wiadomość e – meilową.