Podział majątku – Głogów

Zawarcie małżeństwa wiąże się ze wspólnota interesów ekonomicznych. Zazwyczaj skutkuje to wspólnotą majątkową zdefiniowaną w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami udział małżonków w majątku jest równy, choć istnieją odstępstwa od tej reguły. Do podziału majątku najczęściej dochodzi na skutek rozwodu lub śmierci jednego z małżonków.

Sposoby podziału majątku

Podział majątku wspólnego następuje:

  • podczas zawarcia umowy o podział majątku,
  • w postępowaniu o podział majątku (tryb nieprocesowy)
  • w postępowaniu o rozwód (tryb procesowy).

Majątek można podzielić na trzy opisane niżej sposoby:

  • podział fizyczny – strony otrzymuję konkretne składniki majątku, np. samochód lub nieruchomość,
  • przyznanie majątku jednej ze stron – następuje, gdy podział fizyczny majątku jest niemożliwy, bardzo często wiąże się z nakazem spłaty połowy wartości majątku,
  • sprzedaż majątku i podział pozyskanych funduszy – z sytuacją tą mamy do czynienia, jeżeli podział fizyczny majątku nie jest możliwy, a wybrana strona nie wyraża zgody na całkowite przyznanie majątku.

Podział majątku – dlaczego my?

Jesteśmy Kancelarią Prawną z bogatym doświadczeniem w postępowaniach dotyczących podziału majątku. Początkowo do porozumienia staramy się dojść na drodze pertraktacji, jednak kiedy jest to niemożliwe, bez zawahania sięgamy po odpowiednie instrumenty prawne. Klientom gwarantujemy zaangażowanie, dyskrecje i ochronę interesów Klienta. Do skorzystania z naszych usług zachęcamy mieszkańców Głogowa, Polkowic, Lubina i miejscowości sąsiednich.

Zapraszamy do współpracy.