Alimenty – Głogów

Alimenty polegają na dostarczeniu osobie uprawnionej (najczęściej małoletniemu) środków utrzymania i wychowania. Do środków utrzymania zaliczamy podstawowe potrzeby bytowe. Jest to jedzenie, lekarstwa, obuwie, odzież, prąd, woda, a także rozwijanie zainteresowań i edukacja. Środki wychowania to środki odpowiednie dla wieku, sposobu kształcenia i indywidualnych potrzeb dziecka.

Obowiązek alimentacyjny

Obowiązek alimentacyjny powstaje w chwili niemożności do samodzielnego zaspokojenia podstawowych potrzeb przez osobę uprawnioną. Osoby uprawione to zazwyczaj krewni w linii prostej, czyli dzieci, rodzice lub dziadkowie, rzadziej rodzeństwo i małżonkowie. Zgodność żądania alimentów muszą potwierdzać najważniejsze standardy współżycia społecznego.

Sprawa o alimenty

Wysokość i formę alimentów strony ustalają na drodze zawartej między nimi umowy, w trakcie procesu pojednawczego lub w wyniku ugody sądowej. Pozew o alimenty należy złożyć w sądzie właściwym do miejsca mieszkania pozwanego lub miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, zazwyczaj dziecka. Jeżeli pozwany przebywa poza granicą, pozew składamy w Polsce. Wysokość alimentów ustala sąd. Dokonując decyzji sędzia ma na uwadze zarówno potrzeby powoda, jak i sytuację materialną pozwanego.

Niepłacenie alimentów

Niepłacenie alimentów to przestępstwo. Na osobę unikającą tego obowiązku można donieść prokuraturze. Wystarczy, aby zaległości alimentacyjne przekroczyły wartość trzech świadczeń okresowych. Do zawiadomienia należy dołączyć szereg dokumentów obciążających pozwanego – zaświadczenia od komornika, orzeczenia sądu i inne. Jeżeli pozwany w ciągu 30 dni ureguluje należność możliwe jest umorzenie postępowania. Jeżeli pozwany nie ureguluje należności grozi mu kara do dwóch lat pozbawienia wolności (w systemie dozoru elektronicznego, tak aby pozwany miał możliwość zarobku).

Rola adwokata

Pomoc adwokata w przypadku postępowań alimentacyjnych jest nieoceniona. Strony postępowania bardzo często ukrywają swoją prawdziwą sytuacją majątkową. Strony zaniżają dochody, nieruchomości przepisują innym krewnym. Wykwalifikowany adwokat obnaży kłamstwa osoby zarówno powoda, jak i osoby pozwanej.

Ponadto:

  • Dobry adwokat złoży w sądzie wniosek o zabezpieczenie alimentów. Zabezpieczenie alimentów polega na naliczaniu należności już w trakcie trwania procesu i przed podziałem majątku.
  • Jeżeli wygramy proces kosztami wynajęcia adwokata możemy obciążyć osobę pozwaną.
  • Dysponując zastępstwem procesowym nie musimy stawać przed sądem (pomijając przesłuchanie w charakterze strony).

Jeżeli są Państwo w trakcie postępowania o alimenty (lub je planują), zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Kancelarię Adwokacją zlokalizowano w Lubinie, ale usługi świadczymy na rzecz wielu Klientów z Głogowa i Polkowic. Gwarantujemy pełne zaangażowanie i dyskrecję.

Zapraszamy.