Usługi prawne

Zakres pomocy prawnej

Nasza kancelaria prawna świadczy usługi między innymi z zakresu prawa karnego. Zajmujemy się pomocą prawną postępowaniu przygotowawczym przed Sądem I Instancji, a także w postępowaniu odwoławczym, postępowaniu wykonawczym i szczególnym. W ramach prawa cywilnego, pomagamy w przygotowaniu i opiniowaniu umów, a także w sprawach windykacyjnych.

Świadczymy usługi prawne z zakresu bardzo delikatnych spraw obejmujących prawo rodzinne i opiekuńcze. Pomoc prawna naszej kancelarii adwokackiej obejmuje sprawy rozwodowe, podział majątkowy, a także kwestię opieki nad dziećmi. Ostatnią dziedziną prawną naszego działania jest prawo gospodarcze. Rejestrujemy spółki, badamy je (czyli robimy tzw. audyt prawny), nadzorujemy zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa, a także zajmujemy się kwestią umów cywilnoprawnych.