Podstawa kancelarii adwokackiej

 Adwokat

Adwokat jest pośrednikiem między kancelarią adwokacką, a konkretnym klientem. To on bezpośrednio zajmuje się obsługą prawną osoby, który zgłosił się do kancelarii prawnej. Nasi pracownicy świadczą usługi związane z prawem karnym, prawem cywilnym, a także prawem gospodarczym. Prowadzą sprawy rozwodowe, zajmują się podziałem majątku, a także opiniowaniem umów i audytem prawnym. Pomoc prawna świadczona w ramach usług obejmuje także prawo rodzinne i prawo opiekuńcze. Prawnicy naszej kancelarii prowadzą obsługę prawną osób fizycznych zarówno krajowych, jak i zagranicznych.


adwokat lubin
Prawo karne

Służymy Państwu pomocą w postępowaniu przygotowawczym przed Sądem w postępowaniu odwoławczym, w postępowaniach szczególnych i wykonawczych…

Więcej >
adwokat lubin
Prawo rodzinne

Prowadzimy usługi w pełnym zakresie z uwzględnieniem spraw rozwodowych, alimentacyjnych oraz o podział majątku…

Więcej >
adwokat lubin
Prawo cywilne

Prowadzimy obsługę prawną osób fizycznych krajowych i zagranicznych. Przygotowujemy i opiniujemy umowy…

Więcej >
adwokat lubin
Prawo gospodarcze

Kompleksowe doradztwo prawne począwszy od rozpoczęcia działalności, w tym: badania spółek, prowadzenie spraw korporacyjnych…

Więcej >